Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/163

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
159

och Forsslund, innan det kom i v. Troils hand. — Almby, s.o., 1 m. skatte, 2 sk. rusthåll, tillhörde 1825 till en del v. Engeström, var 1849 ännu mera styckadt. — Prestgården, vid kyrkan, 1 14 m. krono. — Finsta, n., 1 m. frälse, har tillhört slägten Krusbjörn, sednare Svedberg o. 1782, Liljeblad o. 1825, var 1849 styckadt. — Bärby, n. v., 3 m. ber. säteri, har tillhört slägten Palmgren 1666, sednare v. Friesendorff, Küsel, Forsslund o. 1825, var 1849 i en bondes ego. — Kiel, n., 1 34 m. ber. säteri, har tillhört slägten Stromberg o. 1825, Ullström 1849. — Fiby, n., 3 m. frälse säteri, jemte 3 m. af Ekeby, och andra 2 14, samt 14 m. i Jumkil, disponeras af erkebiskopen, å tjenstens vägnar. — Brunna nämnes 1292, Ekiby 1299, Almby 1301, Kil 1316. En del åtminstone af Ekeby förekommer 1498, såsom af Erik Totts enka, född Sture, testamenteradt till Upsala domkyrka.

54. Börje socken, mellan Bondkyrko socken i öster, Läby i söder, Wänge i sydvest, Jumkil i nordvest, samt Jumkils-ån till dess utlopp i Fyris-ån i nordost mot Åkerby och Bälinge. Utmed nämda å, och på ömse sidor om ett mindre vattendrag, som går åt öster, är slättbygd med lerjord eller svartmylla, dels ock sidländt ängsmark, åt söder och vester förekommer mera bergländig mark. Åkerbruk är hufvudnäringen. Hemmantalet är 62 14 oförm., 51 12 förm., hvaraf 34 34 skatte, 15 34 krono, 1 frälse. Folkmängden år 1840 var 798, på 173 hushåll, år 1848: 836. — Landsvägen från Upsala till Wåla härad går fram genom nordöstra hörnet till Bälinge; en mindre väg kommer som denna från Bondkyrko socken, går åt nordvest, förbi kyrkan, som ligger o. 34 mil från Upsala, till Åkerby; grenar utgå till landsvägen, och till Läby.

Biria nämnes 1291, och 1314 såsom hörande till Ullarakir, Byria 1317 dels till detta, dels till Waxald. Kyrkoherdar förekomma ock från 1300-talet; från 1620 är socknen prebende, och räknas nu till 2:dra klassens pastorater. Kyrkan beskrifves 1829 såsom gammal, bygd af sten. Runstenar skola finnas i kyrkan, och vid några gårdar utefter vattendragen.