Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/165

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
161

nordost ut. Kyrkan ligger söder om ån, längst åt öster, alla betydliga gårdar norr om ån.

Jumkil förekommer ej i 1314 års förteckning, om ej såsom annex till Åkerby, hvilket det ännu är; år 1317 nämnes Jumakijl i Ullarker. Kaplaner förekomma från 1593. Kyrkan beskrifves 1829 såsom gammal, bygd af gråsten. — Af fornlemningar omtalas »Blotsvens hög» vid Wallhol, samt runstenar vid kyrkan och uppåt dalgången.

Gårdar: Agersta, n. o., 2 mantal frälse; tillhörde 1825 v. Printzencreutz, 1849, jemte 2 m., Ahlgren. — Wallhol eller Broby, n., 1516 frälse säteri, 1 916 rusthåll, har tillhört slägten Lejonsköld o. 1700, då derunder lydde en mängd hemman, sednare v. Troil 1825, Sandberg 1849. På 1820-talet fanns här en strumpfabrik. — Björnarbo, n. v., 1 m. ber. säteri, har tillhört slägten Rosensabel o. 1630, Hästesko o. 1700, sednare v. Troil 1825, Ihre 1829, Lundeqvist 1847, jemte tillydande 58 m. samt Stenviks qvarn och såg; Westerling 1849. Här fanns 1844 ett gjuteri. — Kaplansbol 12 m. — Flera gårdars namn förekomma 1316.

56. Åkerby socken, vid Jumkils-åns norra strand, mellan Börje och Jumkil i sydvest och vester, Bälinge i norr och öster, upptager blott 0,107 qv. mil land, och är således en af de minsta i länet. Den består af en tämligen tätt bebygd skoglös slätt å lerjord, med obetydliga bergbackar; åkerbruk är nästan uteslutande näring. Hemmantalet är 25 78 oförm., 24 58 förm., hvaraf 13 14 skatte, 3 58 krono, 7 34 frälse. Folkmängden år 1840 var 261, på 56 hushåll, år 1848: 298. — Vägen från Upsala till Wåla härad går på något afstånd från ån åt nordvest, mellan Bälinge och Jumkil, förbi kyrkan som ligger o. 1 mil från Upsala. Mindre vägar gå derifrån åt norr och söder till Bäling och Börje.

Akirby cum annexa nämnes 1314 såsom hörande till provincia Belling af Tiundia och erkestiftet; äfven förekomma Aakerby och Akærbo 1317 och 18. Från sistnämda år är första kyrkoherde-namnet. Socknen skall dock under katholska

11