Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/166

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

162

tiden, jemte Bälinge och Skuttunge, hafva varit prebende för archidiaconus i Upsala; nu utgör den med Jumkil ett konsistorielt pastorat af 2:dra klassen. Kyrkan är gammal, men inom detta århundrade reparerad och försedd med torn. — Runstenar förekomma i kyrkan och vid flera gårdar, äfven norr ut i landet.

Prestgården, vid kyrkan, 1 58 mantal krono, med tillhörande 18 m. i Jumkil. — I handlingar från 1316 förekomma åtskilliga gårdsnamn.

57. Bälinge socken gränsar i sydvest till Jumkils-ån mot Börje, samt till Åkerby och Jumkils socknar, i vester till Harbo, i nordost till Skuttunge, och till Björklinge-ån mot Ehrentuna, slutligen i sydost till Fyris-ån mot Gamla Upsala; och upptager, i långsträckt form från sydost till nordvest, 1,144 qv. mil land, 0,007 vatten, bland de största socken-arealer, som i länet förekomma. Bälings-ån, från sjön Bången, går i bugtig väg längs genom landet åt sydost, tills den vänder sig åt söder, utgör gräns mot Åkerby, och utfaller i Jumkils-ån. Sydöstra delen mot vattnen vid gränserna är hufvudsakligen en skoglös, föga kuperad slätt, med lerjord, här och der sidländt, östligast afbruten af en sandås, i rigtning från norr till söder. Bortom midten, som är temligen trångt instängd mellan Jumkil och Skuttunge, vidtaga dels bergbackar, dels och mest kärrig skogsmark, innehållande Ryggmåssen och andra. Den fordna häradsallmänningen i denna trakt är, efter skedd fördelning mellan hemmanen, temligen uthuggen. Åkerbruk är hufvudnäringen. Hemmantalet är högst betydligt, 145 18 oförm., 131 58 förm., hvaraf 65 78 skatte, 32 krono, 33 34 frälse. Enligt taxeringslängden disponeras o. 36 mantal af Upsala akademi. Folkmängden år 1840 var 1950, på 448 hushåll, år l848: 1873.

Landsvägen från Stockholm och Upsala till Gefle går i rak sträckning, nästan åt norr, genom östra hörnet, mellan Gamla Upsala och Ehrentuna, förbi Högsta gästgifvaregård, tillika häradets tingställe, belägen 1 14 mil från Upsala. Vägen till Wåla berör först ett hörn i söder, och går längre fram genom nordvestra delen till Harbo; den nya häradsvägen inom häradet