Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/190

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

186

af 3:dje klassen. En kyrkoherde nämnes 1304; kaplaner från 1593. Kyrkan är gammal, af gråsten, reparerad 1840. En mängd gårdar nämnas år 1312.

Gårdar: Prestgården, vid kyrkan, 1 mantal krono; Kaplansbol 12 m. i Rista. — Tånga, vid högra stranden, nästan midt emot kyrkan, 1 m. frälse säteri ladugård, har med flera andra hemman varit bland de gods, som skiftades mellan slägterna Roos och Sture på 1500-talet, har sedermera tillhört slägten Bjelke, lyder sedan 1733 under Gimo. — Charlottendal, n. vid samma strand, bebygd lägenhet under Gimo.

75. Skefthammars socken, på Olands-åns venstra strand, mellan Ekeby i sydost, Alunda i sydvest, Morkarla i vester och nordvest, Hökhufvud i norr och öster, upptager 0,34 qv. mil land, 0,015 vatten. Ån har äfven här nordligt lopp, och mottager från vester ett vattendrag, som från olika håll samlas till Gimo bruksdamm. Ådalen är jemn, här och der sidländt, det öfriga mestadels bergkullig skogsmark. Rådande jordmån är dels svag lera, dels mojord; näringar äro åkerbruk, bergs- och skogsbruk. Hemmantalet är 26 12 oförm., 25 förm., hvaraf 3 38 skatte, 3 38 krono, 18 14 frälse; dertill kommer Gimo bruk, hvarunder 18 af mantalen hörde år 1847. Folkmängden år 1840 var 588, på 114 hushåll, år 1848: 658; år 1847 räknades 297 vid Gimo. — Den nordöstra Roslagsvägen går igenom socknen, från Alunda till Hökhufvud, förbi kyrkan, som ligger 5 mil från Upsala, och nära det något nordligare bruket. Från kyrkan utgår en väg åt öster öfver ån; sydligare kommer en från Ekeby; vid kyrkobyn är en bytesplats för skärgårds- och landtmannavaror, af hvilka de förra hitkomma på båtar uppför ån.

Skæpthamar förekommer 1298, och 1314 såsom hörande till Oland; nu är det annex till Hökhufvuds socken utom länet. Kyrkan är gammal, af gråsten, reparerad 1841. — En runsten finnes på Gimo bruks egor.

Gård: Gimo, n. vid Gimodamms utlopp, 2 mantal frälse säteri, 3 m. rå och rör, utom 13 andra underlydande i denna socken, 28 1928 i