Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/196

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

192

torde förekomma i handlingar från 1296 och 1335. Bruket skall vara anlagdt 1565 på kronans bekostnad för svafveltillverkning, hvartill kis erhölls från Dannemora grufvor; jerntillverkningen torde dock vara äldre, och blef snart den enda. Verket stod under åtskilliga personers nyttjande rätt eller inseende, hvaribland Hans Siversson, under hvars tid här 1613 funnos 4 hamrar och 4 hyttor. Åren 1627

och

  I Films socken
  Österby stångjernsbruk R:dr 495,538: 12. 8.
        —      stålugn 112,592: 44.
        —      qvarnar m. m. 12,000:
  Mantal, 7 34 under eget bruk 32,110:
       —     14 12 underlydande frälse m. m. 47,661: 16.
  Skattefrälseräntor af 6 14 mantal 10,195: 11. 1.
  Dannemora socken:
  Mantal, 6 14 underl. frälse, 2328 skatte 28,597: 1.
  Harviks qvarn 2,000:
  Skattefrälseräntor af 5 mantal 8,016: 20. 10.
  Alunda socken:
  Mantal, 17 18 underl. frälse, 1 skatte m. m. 68,967: 32.
  Kihlby och Lunda qvarnar 1,200:
  Skattefrälseräntor af 21 18 mantal 29,586: 7. 7.
  Morkarla socken:
  Mantal, 13 137140 underl. frälse 46,675:
  Ullsarby såg 500:
  Skattefrälseräntor af 5 181280 8,235: 34. 6.
  Rasbo Kils socken:
  Mantal, 8 1120 underl., hvaraf 2 140 frälse, med en qvarn, och en såg 31,600:
  Skattefrälseräntor af 720 m. 776: 27.
  Stafby socken:
  Mantal, 1 34 underl. skatte, såg och qvarn 9,312: 32.
  Wiksta socken:
  Mantal, 2 18 5,950:
  Walö socken, af Stockholms län:
  Mantal, 9 916 underl. frälse, med en såg 25,925:
  Skattefrälseräntor af 28 716 46,872: 1. 9.
  Börstils socken:
  Mantal, 12 frälse 1,450: 1. 9.
  Ett fartyg om 45 läster.