Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/198

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

194

Dannemora. I öster och nordost ligga Ängsjöarne och Fälaren, med hvar sitt utlopp åt öster till Film och Löfsta, men båda hörande till Löfsta- eller Forssmarks-åns vattendrag. I nordvest är sjön Strömarn, med nordligt utlopp till Löfsta. Alla dessa vatten stå med hvarandra i förbindelse genom de mellanliggande träsken, Råck- och Stor-måssarne, Floran m. fl., som upptaga nästan hela det inre landet, särdeles åt öster. Bästa bygden, en kullig slätt, är kring Wendels-ån; gränstrakterna äro mestadels bergländiga, men föga höga skogsmarker. I sydost ligger Dannemora grufbolags vestra allmänning. Jordmånen är svag lera och mojord; näringar äro åkerbruk, skogs- och bergsbruk, det sistnämda inskränkt till tackjernsblåsning; socknen kan räknas till de minst bebygda i länet. Hemmantalet är 49 14 utan förmedling, hvaraf 10 skatte, 1 34 krono, 37 12 frälse; dertill kommer Tobo masugn, som med o. 13 mantal tillhör gr. De Geer till Löfsta. Folkmängden år 1840 var 1156, på 212 hushåll, år 1848: 1131; år 1847 räknades 221 vid Tobo. — En väg från Upsala går här från Wendel norr ut till Tobo, derpå åt öster till kyrkan, belägen 5 mil från nämda stad, slutligen till Löfsta, dels åt nordost, förbi Ulfsbo gästgifvaregård, 6 14 mil, dels åt norr, förbi Esarby gästgifvaregård, 5 34 mil från Upsala. Vid kyrkan möta östligare vägar från Wendel och Dannemora.

Tighlismoro förekommer 1282, och 1314, såsom hörande till Norundh; det utgör nu för sig ett patronelt pastorat af 3:dje klassen, hvartill Leufsta bruks egare har kallelserätt. En kyrkoherde är känd från 1282, de öfriga från och med 1500-talet, kaplaner från 1652. Kyrkan är gammal, af gråsten, reparerad 1835.

Gårdar och verk: Tobo, v., 1 mantal skatte, 2 2328 frälse; masugn; qvarn, väderqvarn, såg, tegelbruk, kalkugn; tillhör Leufsta bruk, hvarifrån masugnen är flyttad hit år 1676; jordbruket är utarrenderadt; underlydande äro 9 2930 mantal frälse, 3 torp, och skattefrälseräntor af 18 173420 mantal. Hela egendomens befolkning år 1849 var 854 personer. — Prestgården, vid kyrkan, 1 m. kr.; kaplanen besitter 1 m. i Götby, n. o.