Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/199

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
195

79. Öster-Löfsta socken, med Leufsta bruk, ligger kring Strömarns och Löfsta- eller Forssmarks-åns vattendrag, mellan Film och Tegelsmora i söder, Tolfta och Wessland i vester, Wesslands- eller Löfsta-fjärden i nordvest, Hållnäs i nordost, Forssmark i öster; den omfattar 2,284 qv. mil land, 0,015 vatten, och är således en bland de största i länet. Forssmarks-ån utgår från Finnsjön i sydost, hvilken upptager Fälarens vatten från vester, bildar under nordligt lopp, men under flera bugter, Lillvass-, Åkerby- och Ensjöarne, samt Leufsta bruksdamm, vänder sig åt öster till Skälsjön, som mottager Tannsjön från söder, och går vidare inåt Hållnäs socken. Strömarns å går genom vestra delen, hufvudsakligen blott åt norr, bildar endast dammar vid Hilleboda och Åkerby, samt utfaller i Wesslands- eller Löfsta-fjärden, som har sidländta stränder, och är uppfylld af små öar. Hela landet är mest kärrig och något bergländig skogsmark, utan betydliga slättbygder, med undantag af Strömarns dalgång. Rådande jordmån är dels svag lera, dels och mest mojord. Åkerbruk, skogs- och bergsbruk idkas jemte och i sammanhang med hvarandra; socknen innesluter, utom några grufvor af ringa vigt, Sveriges största jernverk. Äfven gifver läget intill hafvet tillfälle till fiske och sjöfart. Hemmantalet är 76 1112 oförm., 75 1112 förm., hvaraf 21 14 skatte, 2 12 krono, 52 16 frälse; o. 38 mantal höra under Leufsta, Åkerby och Hilleboda jernverk, alla tillhöriga gr. De Geer. Folkmängden år 1840 var 3437, på 669 hushåll, år 1848: 3810; år 1847 räknades 1058 vid Leufsta, 103 vid Hilleboda, 94 vid Åkerby. Leufsta bruk har egen kyrka, predikant, och läkare.

En väg från Upsala öfver Tegelsmora går åt nordost till ofta nämda bruk, beläget 7 mil från Upsala, derpå åt nordvest till kyrkan, 7 14 mil från nämda stad, vid Strömarns å; der möter en annan sydlig väg från Tegelsmora, och fortgår norr ut till Skärplinge gästgifvaregård och tingställe, 14 mil från kyrkan, och derpå dels åt vester, dels åt nordvest utmed hafvet, till Wesslands socken. Vid Leufsta tillstöter en annan väg från Upsala öfver Film, förbi Håkansbo gästgifvaregård, 6 12 mil