Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/219

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
  sid.
Läby 169, 170.
  —   socken 157.
  —   vad
  —   å 6.
Löfsta 104, 176.
   —    fjärden 9.
   —    tingslag 22.
   —    å.
   —    Öster, prestgård 200.
   —       —    socken 195.
Lönnsjön 10.
Löten 200.
Löth socken 113.
Marby 120.
Maren 211.
Marielund 34, 38, 177.
Marma forsa 9.
Marsjöberget 205.
Mehede 205.
Memminge 178.
Mersön 131.
Morkarla socken 184.
Munkholmen 184.
Mysingesjön 181.
Mälby 130.
Möjsjön 5.
Mösasjön 32.
Nolmyra 170.
Norrby 202.
Norrskogen 105
Norunda härad 22, 164.
         —         —         sallmänning 40.
         —         —         prosteri 23.
Norundh 17.
Nyborg 34, 38, 106.
Nyby 170, 176.
Nybyholm 132.
Nyckelstenen 99.
Nyqvarn 130.
Nysätra by       —      prestgård
      —      socken 143.
Nyvalla 171.
Nåsten 155.
Nägelstena 104.
Närlinge 170.
Näs prestgård (132), 155.
  —   socken 96, 131, 154,
Odensforss 33, 205.
Ofvansjön 10.
Oknebofjärden 4.
Oknön
Oland, Olandamor 17, 18.
Olands härad 22, 170.
         —         —         sallmg 40.
         —         o Frösåkers prosteri 23.
         —         å 10.
Olof Pers grufva 193.
Onsike 152.
Orcke 140.
Oxen 5.
Oxfjärden 3.
Pukberget 143.
Qvarnbo 188.
Qvarnlöt 109.
Qvarnnibble 107.
Ramhällsgrufvan 183.
Ramningshultet 40, 180.
Ramsen 8.
Ramsjö 170.
Ramsjön 151.
Ramsta socken 149.
Ransta
Rasbo härad 22, 175.
         —         —         sallmg 40.
         —         Kils socken 179.
         —         prestgård 178.
         —         socken 177.
Rastsjön 7.
Resbohundæri 17.
Resta 144.
Ribbingebäck 152.
Rickomberga 157.
Roden 17.
Rycklingesjön 181.
Ryda 144.
Ryd, Vestra, prestgård 100.
         —         —         socken 99.
Ryggmåssen 162.
Ryssgrafven 97.
Ryssviken 112.
Räckmåssen 194.
Räckne 206.
Röllingen 40, 117.
Röllingskråkan 40.
Rölunda 108.
Röra backe 102.
Sagån 3.
Salesta 168.
Salnecke 148.
Salta 133.
Sanda 103.
Sandbro
Sandbysjön 9, 33.
Segersta 112.
Siggforasjön 6.
Siguildsberg 106.
Sigtunafjärden 5.
Sishammarsviken 4.
Själsjön 177.
Sjö 34, 138.
Skallby grufva 179.
Skarfven 5.
Skediga 163.
Skefthammar 49.
        —        socken 186.
Skofjärden 5.
Skokloster 108, 109.
Skolsta 126.
Sko socken 108.
Skutskär 48, 211.
Skuttunge prestgård 164.
       —       socken 163.
       —       å 160.
Skälby 135.
Skällerö 177.
Skälsjön 10.
Skälsta 106.
Skämma 112.
Skärplinge 195, 200.
Skärsäter 196.
Skörby 111.
Slada vik 10.
  sid.
Slada å 10.
Slagsmyran 7.
Slangviksdalen 32.
Snattra bodar 48, 208.
Sneden 40, 125.
Solberga 133.
Sparrsätra prestgård 134.
      —      socken 133.
Sqvalbäcken 128.
Staby 34, 38, 139, 157.
   —   fjärden 4.
Stafby socken 180.
Stafsund 108.
Stamsjön 11.
Stennässjön 5.
Stenringsgrufvan 185.
Stocksjön 7.
Stormåssen 194.
Strandsjön 5.
Strömarn 10.
Strömsberg 37, 135.
       —       sbruk 45, 46, 206.
Strömsdal 135.
Strömsnäs
Srömsta 133.
Styngsberg 205.
Stäkesholm 34, 38, 98.
Stäket 5, 18, 52, 97.
Stöfvelbo 154.
Sundby 100, 176.
Sunnanå 151.
Sunnersta 157.
      —      park 40.
Svingarnsfjärden 3.
        —        socken 130.
Sågarboda 212.
Såggrufvan 193.
Säbyholm, lilla o. stora 103.
    —    s-viken 102.
Säfstakärret 32.
Säfva 148, 149.
   —   ån 5.
Sämsta 178.
Sätersjön 151.
Sätra 155.
  —  sjön 6, 32.
Sätuna 34, 38, 170.
Sæwustrøm 18.
Söderby 155, 177, 184.
Söderforss bruk 45, 46, 47, 209.
       —       prestgård 210.
       —       socken 208.
Tanforssen 9.
Tannsjön 195.
Tarf 126.
Tarmlången 6.
Taxhufvud 130.
Taxnäs 34, 38, 141.
Tegelsmora prestgård 194.
        —        sjön 7.
        —        socken 193.
Temnaren 9.
Tensta prestgård 168.
   —   socken 167.
Thedaren 131.
Theda socken 132.