Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/220

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
  sid.
Thorslunda 141.
Thorsvi gård 118.
    —       socken 117.
    —       udd 40.
    —       vik 117.
Thorsätra 100.
Tibble 97, 98, 100.
    —       prestgård 152.
    —       socken 104, 151.
    —       Vest 104.
Tierp 18.
Tierps allmänningar 40.
    —       prestgård 205.
    —       socken 203.
    —       tingslag 22.
    —       ån 9, 33.
Tillinge prestgård 130.
    —       socken 129.
Tiundaland 17.
Tjulstaholmen 117.
Tjärskär 40, 117.
Tobo bruk 45, 194.
  —     sjöarne 8.
Tolfta socken 200.
Tomta 178.
  —     sjön 8.
Torckarby 173.
Torkelsbo 202.
Torresta 34, 103.
Tranbygge 100.
Transätra grufva 185.
Trehörningen 8.
Trollbo 167.
Trosken 9.
Träsksjön
Trøgdh 17.
Trögds härad 22, 113.
    —       prosteri 23..
Tuna 168.
Tunalund 136.
Tuna prestgård 182.
  —     socken 181.
Tupen 104.
Tånga 180.
Tåsjön 11.
Tösjön 33.
Uflunge grufva 171.
Uggelsta 166, 167.
Ulfsbo 194.
Ulfva 163.
Ullarakir 17.
Ulleråkers härad 22, 154.
        —            —         s allmänning 40.
        —            prosteri 23.
Ullevi, stora 102.
Ullfjärden 5.
Ullforss 45, 46, 205.
Ulltuna 33, 157.
Untra 209.
  —     fjärden 9.
  sid.
Upsala akademi 74.
Upsala, gamla, by, prestgård m.m. 175.
          —            socken 174.
Upsala stad 56.
Utö 119, 120.
Walde qvarn 33.
Valir et Vendil 18.
Walla 129.
  —     grufva 208.
Wallby 104, 166.
    —       prestgård 121.
    —       socken 120.
    —       Öster 128.
Wallhol 161.
Wappa 130.
Warpsund 5.
Wattholma bruk 46, 167.
       —          bruksdamm 7.
Waxala härad 22, 171.
       —        prestgård 174.
       —        prosteri 23.
       —        socken 173.
Vaxaldh 17.
Weckholms prestgård 117.
       —          socken 115.
Wedyxe 178.
Wehol 120.
Wellen 11.
Welången 6.
Wendels prestgård 202.
       —      sjön 7, 88.
       —      socken 201.
       —      tingslag 22.
       —      ån 7.
Vendil 17.
Wesslands bruk 45, 46, 207.
        —        fjärden 9.
        —        o Elfkarleby tingslag 22.
        —        prestgård 207.
        —        socken 200.
Westerberga 178.
Westerby 153, 178.
Wi 112.
Wiggaren 9, 33.
Wik 147.
Wikasjön 10.
Wiksjön 11.
Wiksta prestgård 171.
    —      socken 170.
Willberga prestgård 171.
       —        socken 170.
Wilsåkers-ån 6.
Wiksjö måssar 33.
Wisjön 6, 9.
Wisjö-ån 6.
Witulsberg 173.
Wrå 142, 152.
Wårdsätra 157.
  sid.
Wårfrukyrka socken 127.
Wänge prestgård 159.
    —      socken 158.
Wäppeby 111.
Wärnsta 122.
Wärsta 108.
Wäsby 206.
Yfre 205.
Ytterboda 212.
Ytterholmen 117.
Ytternäs 155.
Åby 126, 176.
Åbyggeby 202.
Ådö 102 ,103.
Åkerby 207.
Åkerby bruk 47, 199.
    —      prestgård 162.
    —      sjö 10.
    —      socken 161.
Åkerlänna 163.
Åker, Vester, prestgård 145.
         —           socken 144.
Ålands socken 152.
Ålbo 188.
   —   sjön 152.
Ålbrunna 103.
Åloppe, södra 141.
Årby 144, 150, 179.
Åsen 40.
Åsjön, norra 10.
Åsunda härad 22, 127.
    —      prosteri 23.
Älby 202.
Älgsjö grufva 193
Älgsjön 10.
Ängsholmen 120.
Ängskär 48, 201.
Ängsholmen 120.
Ängskär 48, 201.
Öfverbo 164.
Öns bruk, se Elfkarlö  
Önsta 102.
Örbyhus 35, 153, 178, 203.
Örbyhus härad 22 201.
       —        prosteri 23.
Örnäs 100.
  —     sjön 4.
Örsunda 149.
Örsundsbro 18, 49.
  —     å 5.
Öråker 98.
Östensbro 129.
Östfora 154.
  —     sjön 6.
Österberga 178.
Österby 121, 158.
    —       bruk 35, 45—7, 191
    —        —    s dammar 7, 33.
    —        —    s gods 191.
Österrike 202.
Österväga 203.