Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

28

i allmänhet genom vaknad industri och goda tillfällen till förtjenst, Upsala särskildt genom dervarande läroverk, mera blomstrande än de flesta öfriga af rikets småstäder. Å andra sidan företer bergsbygden ej här samma oberoende och välmåga bland allmogen, som i andra län, i det bergverken här äro i några få possessionaters händer, som äfven lägga under sig allt flera bondhemman, för att betäcka behofvet af kolning och körslor för nämda verk. Men med afräkning af desse få bruksegare, hvilka äro bland de rikaste i Sverige, eger i detta län, som i de flesta öfriga, det förhållande rum, att förmögenheten alltmera fördelas, att frälseståndets småningom minskas, ofrälse ståndspersoners ökas, och äfven bondeståndets, ehuru långsamt. Under åren 1841—45 hade adeln sålt fast egendom för 46,000 R:dr årligen mera än den köpt; ofrälse ståndspersoner hade köpt för 36,000, allmoge för 10,000 R:dr årligen mera än den sålt. Beviljade inteckningar hade hos alla stånden öfverskridit beloppet af de dödade, så vidt båda delarne blifvit anmälde. Utmätningsvis försåld egendom hade förhållit sig till den frivilligt afyttrade, som 1: 31.

Vid slutet af år 1844 beräknades, att 102 personer af adel egde å landet 928 mantal; ingen hade mindre än 14, tjugu hade mellan 10 och 50 hvar, tvenne egde öfver 50, och tillsammans 22312. Ofrälse ståndspersoner, 208 till antalet, egde 404 mantal, och af dem hade sju mellan 10 och 30 hvar, en egde 38. Bönder, 2906 personer, egde tillsammans 135512 mantal, så fördelade, att 123 hade mindre än 18 hvar, och 2568 mellan 18 och 1, blott en öfver 5 mantal. Slutligen tillhörde 273 mantal sterbhus och bolag. Efter taxering tillhörde adeln en sammanräknad förmögenhet af 423 millioner R:dr i jordbruk, och det så, att 11 personer egde öfver 100,000 hvar; samt nära 2 millioner i bergsbruk, fördelade på 3 händer; slutligen 111,000 i fast egendom inom stad eller dess egor. Ofrälse ståndspersoner besuto 2 millioner i jordbruk, 78,000 i bergsbruk på en hand, ej fullt 1 million i stadsegendom. Bönder innehade omkring 423 millioner i fast egendom af alla slag; sterbhus