Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/54

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
50

för då förekommande körslor; en annan bättre tid för dessa är under vintern, då kärrens och sjöarnes isar bereda mycken lättnad för all transport, och oftare begagnas än landsvägarne, som på slättbygden ej länge behålla någon snö.

Tvenne stora landsvägar gå från hufvudstaden genom detta län, den sydligare till Westerås. Denna kommer in från Sollentuna härad af Stockholms län, öfver bron vid Stäket, och går först åt nordvest genom Näs, Bro, Tible, Ytter- och Öfver-Gran, antager i sistnämda socken en mera vestlig rigtning, går öfver bron vid Ekolsund, och genom Husbysjutolft, Litslena, Wårfrukyrka och Enköpings stad, samt vidare genom Tillinge till Nyqvarns bro vid Sagån, der den går öfver till Westerås län. Denna väg, en af de mest begagnade i riket har i de något kuperade Bro och Håbo härader varit besvärad af flera backar, men denna olägenhet är i de sednaste åren temligen afhjelpt genom omläggningar på åtskilliga ställen, hvartill staten lemnat understöd medelst betydliga anslag. — Från landsvägen utgå åt söder en mängd mindre härads- eller sockenvägar hvaribland en från Litslena nedåt Trögds härad, hvilken utgrenar sig åt de särskildta socknarne; en annan går från Enköping genom Wårfrukyrka, Tillinge, Svingarn och Näs, till Hjulsta sund, som öfverfares på färja, förbi åtskilliga öar, till Aspön af Nyköpings län. Norrut gå ock härads- och sockenvägar genom Bro och Håbo härader, samt till Lagunda, Thorstuna och Simtuna; men till de tre sistnämda äfven mera betydande vägar. En utgår från Öfver-Gran åt vestnordvest genom Hjelsta, Girista, Fröslunda, Biskopskulla och Långtora, till Hernevi af Westerås län; i Fröslunda möter en annan från Litslena i söder; och båda utgöra särskildta grenar af en landsväg mellan hufvudstaden och Westerås läns vestra härader samt Sala.

Den nämda vägen mellan Litslena och Fröslunda utgör ock en del af en landsväg från Upsala till sydvestra orterna, hvilken för öfrigt går genom Bondkyrko, Läby, Näs, Ramsta, Balingsta och Gryta socknar, samt öfver Örsunds bro till Fröslunda. —