Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/74

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
70

sista afsked af ständerna; samt fönstren med i glaset inbrända målningar af Way, färdiga 1841. — Närmast åt norr följer ett chor, der Birger Persson till Finsta, hans fru och sonen Israel ligga, samt några medlemmar af Wasaätten; dernäst — Sturefamiljens chor, der de under Erik XIV:s tid mördade Sturarne äro begrafna jemte åtskilliga anhöriga; vidare — Dr. Catharina Jagellonicas grafchor, fordom sakristia, men af K. Johan III inredt till sitt nuvarande ändamål; Drottningens bild af alabaster ligger på en katafalk; midt emot är Johans eget monument, förfärdigadt i Italien under Sigismunds tid, men ej hitfördt från Danzig, der det efter skeppsbrott stannat, förr än 1785, och uppställdt 1818; spiran är bruten ur Konungens hand af K. Gustaf III, och flyttad till K. Eriks graf i Westerås domkyrka. Blott Drottningens kista har stått under choret, men skall af K. Sigismund ha blifvit förd till Krakau. — Längst ned är åter en f. d. sakristia, der nu högst dyrbara klenoder af guld och silfver förvaras, en del förvärfvade under katholska tiden, en del utländskt byte från eröfringskrigen. Ofvanför är ett rum, der fordom stått ett bibliothek, tillhörigt erkebiskopsbordet, och hvars återstod 1789 förenades med universitetsbibliotheket. — På södra sidan om högchoret finnes Hornska, sedermera frih. Oxenstjernska grafchoret, med grafstenar öfver Claes Christerson Horn m. fl., och sarkophager af Ölands marmor för frih. Erik Oxenstjerna till Harg († 1760) och hans fru. — Leijonhufvudska, nu De Geerska choret, der Sten Erikson Leijonhufvud o. a. äro begrafne, och i sarkophager af Kolmårdsmarmor, frih. Carl De Geer till Löfsta († 1779) och hans fru. — Grefl. Oxenstjernska, sedermera Rosenhaneska choret, inredt af Nic. Tessin, med monumenter öfver gr. Bengt Oxenstjerna och gr. Magnus Stenbock.

Innanför skeppets norra sidohvalf finnes nuvarande sakristian, med porträtter af erkebiskoparne, och derofvanför en klädkammare, med kyrkoskruden, till en del från fordna dagar, samt en mängd saker af historisk märkvärdighet, från K. Albrechts tid, från Sturarnes o. s. v.; dernäst följa: — grefl.