Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/84

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

80

Skytteanska professionshuset, vid östra ändan af Riddartorget, och öfver en genomgång till Fisktorget, är bygdt 1626 och skänkt af Joh. Skytte, innehåller boställsrum och lärosal, samt innesluter det s. k. Gyllenhjelmska bibliotheket, hufvudsakligen grundadt af frih. G. Ribbing; till huset hör ock en trädgård. — Chemiska professionshuset, nära Islandsbron, med tillhörande trädgård, köptes 1750, innehåller laboratorium, lärosal, boställsrum samt mineraliskt kabinett, grundadt genom köp och donation, af bergsrådet v. Svabs, prof. Bergmans och andra samlingar, samt uppgående redan 1843 till 30,000 nummer. — Oekonomiska professionshuset, vid gamla torget, inredt till sitt nuvarande ändamål från 1750, hyser theatrum œconomicum, grundad af prof. Berch, samt lärosal och boställsrum. — Observatorium Astronomicum, vid Svartbäcksgatan, inköpt 1738, inredt under prof. A. Celsii ledning, repareradt 1830, innehåller boställsrum, lärosal med porträtter, bibliothek, och rum för samlingar, nyligen riktade genom sin närvarande vårdares omsorg. Ett nytt observatorium är bygdt utanför vestra tullen, men ännu ej inredt. — Gamla Botaniska professionshuset, längre ned vid samma gata, skänkt af O. Rudbeck, jemte dertill hörande trädgård, har varit bebodt af Linné, men är nu boställe för musikdirektören. Derinvid ligger förra botaniska trädgården, dels köpt 1657, dels af Rudbeck skänkt; den var under hans, och ännu mera under Linnés tid vidtberömd; den har i sednare tider med det derinom liggande, i vacker långsträckt form bygda, envåningshus af sten, med ringa afbrott varit upplåten åt Östgöta nation. — Exercitiihuset, i Fjerdingen på gamla erkebiskopsgårdens plats, småningom inredt och tillökt från 1626, innehåller boställsrum för exercitiemästarne och den franska språkmästaren, gymnastik, ridhus, samt stall för 25 hästar, hvaraf akademien underhåller ensam 6, gemensamt med Strömsholms stuteri andra 6, och stallmästaren de öfriga. — Carolina Rediviva eller nya bibliothekshuset, bygdt från 1816, efter ritning af Sundvall, och under tillsyn

af