Sida:Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer.djvu/377

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
157
¤ )( ° )( ¤

Martii ætatis fuæ LIV. Omkring krantsen står Philip. I. Christus ær mitt lif &c. Rom. 14. Lefwe wi, så lefwe wi &c. 1. Cor. 15. Såsom alle dö uti Adam &c. Å Wästra sidon står Herr Hogenskildt Bielkes och thes Frus, Anna Stures, namn och Wapn; och å Östra sidon är ett Baner uthuggit, under hwilket stå 2 i korss stälde Fanor, och å hwarthera sidon om korsset en Stålhandske, bredewid hwilka stå på then ena sidon twänne i korss lagde Swärd, och å andra sidon, Brösthjelm eller Harnesk, med följande underskrift: Jag ligger och sofwer och waknar up, ty Herren uphåller mig. Å andra sidon stå följande namn med wapnen under: Herr Turo Stensson, Fru Margaretha Krummedik. Herr Peder Körning, Fru Karin Biörnsdotter. H. Peter Hogenskildt, Fru Cicilia Bryske. H Borcart Ifwerson, Fr. Margareta Store. Hr. Claus Nilsson, Fr. Karin Stensodtter. Hr. Lage Bräck, Fr. Ælfa Laxmansdotter. Hr. Ake Axilson, Fr. Mæreta Benctzdotter. Hr. Erich Ericson Gillenstiern, Fr. Kristin, Kong KARLS dotter, och å Norra sidon följande Personers namn och wapn: Herr Nils Sture, Fru Birgitta Karlsdotter. Hr Ernegissel Gædda, Fru Bencta Siomonsdotter. Hr. Christiern Grerson, Fru Mæreta Pærsdotter. Hr. Måns Benctzon, Fru Mæreta Månsdotter. Hr. Erich Gillenstierne, Fr. Kristin, Kong KARLS dotter. Hr. Eskil Isachson, Fru Cicilia Haraldzdotter. Hr. Karle Christiernson, Fr. Ebba Krummedik. Hr. Karl Bengtzson, Fru Karin Lagesdotter. Til Grawens ytterligare prydnad är under the öfwersta hwalfwen åtskilliga härliga Bibliska Språk antecknada, och är hon nu Sparre Familien tilhörig. Til hennes wid macht hållande har Generalen och Gouverneuren Baron Carl Larsson Sparre för sin död donerat til kyrkan en

Ut-