Sida:Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer.djvu/891

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
671
¤ )( ° )( ¤

6. STRÅ, Annexa til S:t PEDERS Kyrka.

Kyrkan står på Krono grund, en half mil ifrån Wadstena, och är upbyggd af huggen Kalksten til 26 och en half alns längd och 14 alnars bredd, med en tilbyggnad å Norra sidon, som uti urminnes tid gjord är: men å Östra ändan öktes Kyrkan wid pass år 1703, hwarigenom hon fått then längd, som hon nu har. Under Taket är Kyrkan panelad med bräder. Thes Altartafla, af Bildthuggare-Arbete, afbildar i synnerhet Christi korssfästelse, med Mosis bild å högra, och Johannis bild med ett Lamb mellan fötterna å wänstra sidon. År 1743 är hon köpt för 1100 Dal. K:mt, tå Församlingen gaf thertil 500 Dal., och togos 600 Dal. utur Kyrkons Cassa. Prädikstolen med Bilder är wäl något gammal, men blef år 1746 å nyo målad och förgyld, hwartil 100 Dal. 24 öre K:mt anvwändes af Kyrkons medel. Ibland andra hafwa twänne Officerare sina Lägerställen uti Kyrkon, och läses på then enes Grafsten: Capitain-Lieutenanten Hr. MÅRTEN HÅKAN SWAN, född i Kiedewa år 1646 d. 24 Jan. och des Fru CHRISTINA RAKETSAND, född i Tyskland år 1636. På then andres står: Cornett af ÖstGötha Cavallerie, BENGT PÆRSON SWAN, född anno 1606 d. 8 Martii, afsomnade 1684 d. 14 Maji, samt des kæra Hustru LUCIA VON DER HAGEN, född 1604 d. 10 Nov. afsomnade 1684 d. 15 Aprill. Wid Kyrkon är wäl ett wackert Sten-Torn, hwaruti Klockorna hänga; men i brist af förmögenhet är ännu ingen SPets uprest öfwer Tornet, utan allenast ett Tak af bräder lagdt. Then större Klockan är aldraförst stöpt år 1642, men för en remna skul omstöpt år 1748, tå följande Rim sattes på henne:

Jag