Sida:Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer.djvu/892

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
672
¤ )( ° )( ¤

Jag kallar med mitt ljud,
Kom Christen Gud til ära,
Kom, hör och göm hans bud,
Som tig kan wisa, lära,
Hur du rätt wandra bör
Til Himlens sälla Borg,
Ther du i ewighet
Får glädje uthan sorg.

År 1747 är then mindre Klockan guten, förutan någon påskrift.

Uti Soknen äro 470 Menniskior boende, och har hon af ålder bestådt endast af 6 14 hela Hemman, som alla ligga uti Aska Härad; men sedan Broby Sokn-Kyrka, som stådt wid Korssbro, utmed Broby By, rasserades uti högst Saliga Änke-Drottningens HEDVIG ELEONORÆ Lif-Gedings tid, såsom åfwan förmält är, och the til samma Sokn lydande 15 34 Hemman, hwilka alle ligga uti Dals Härad, lades til Strå, utgjör nu Soknens Hemmantal 22 hela Hemman, af hwilka 8 34 äro Skatte, 12 Krono, 14 Frälse, och ett Frälse-Säteri. Wid pass en half mil lång och en fjerdedels mil bred är hon, och gräntsar i Öster til Orlunda, i Söder til Hoff, i Wäster til Härstad och Öreberga, och i Norr til Wadstena Stads ägor. Igenom Soknen rinner Spälings-Ån, hwarwid 3 Mjöl-Qwarnar stå. Til Hemmanen är ingen Skog, men tilräcklig Åker; hwars Jordmån består af Lera och Dungjord, som här bär en ymnig och strid Säd: men allestädes är liten Äng och knappt Mulbete. Frälse-Säteriet

Åbylund ligger en ottondedels mil ifrån Kyrkon, och består af ett Hemman. Thertil är ansenlig Åker, nödtorftig Äng, knappt Mulbete, 12 rå och rörs Torp, och litet Fiske uti nyssnämnda Å.

nen