Sida:Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer.djvu/894

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
674
¤ )( ° )( ¤

Christi korssfästelse. Prädikstolen är af ringa och enfaldigt Snickare-Arbete. Fonten, uti trä förfärdigad, har en sådan påskrift: Pijhltræds med Expens prydd då mig ændtelig wara, Nær öfwer Ottijo skrefs fem, lagfaren tæcks æhrfara. Såsom något besynnerligit förwaras uti Kyrkon en Ryggknota af 8 tums diameter, och hålles före, at thensamma skal wara efter en Menniskjo, hwilket lättare är att säga, än bewisa. Uti Tornet, som har en spånad spets, hänga Klockorna, och har then mindre intet minnesmärke, men then större ses wara guten år 1682, med följande påskrift:

Frälsarens efter börd, år på det wi wandra,
Ettusende Sexhundrade neml. ottationde andra

Posuit Matthias Norberg Norcopensis H T. Past. Orl.

Af gamla Minnesmärken ser man på Kyrkogården en Runsten, som har följande Runaskrift[1]:

— — — DIR. STIN. DISIN. IFTR. FASTAN. SUN. SIN. G — — — — HIBUR.

Thet är:

— — — — denne sten efter Fasten, sin son, g — — — — slagskämpe.

Ibid.

— — — — NAR. AUK. — — — — DUR. SIN.

Ibid.

— — — — har och — — — — der sin.

Personer äro 320 boende uti Soknen, och består hon af 17 34 Hemman, neml. 4 34 Skatte, 8 12 Krono, och 4 12 Frälse. Thes längd är en fjerdels, och bredden en ottondedels mil. Uti Öster gräntsar hon til Biällbo, i Söder til Biällbo och Hoff, i Wäster til Strå, i Norr til S:t Peder, och i

Nord-
  1. Se M. Göransons Bautil. pag. 255. N. 905.