Sida:Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer.djvu/898

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
678
¤ )( ° )( ¤

EYSTEIN. RAISI. STIN. — — — —

Thet är:

Östen reste stenen — — — —

9. HWARF, Consistoriel och Moder-Kyrka för STYRA.

At wåre Förfäder uti fordna tider sammanträdt och samlat sig på thet stället, ther Kyrkan är byggd at hålla Gudstjenst, gifwer Kyrkons namn nogsamt tilkänna, i thy at ordet Hwarf fordomdags betydt samling til Gudstjenst, i anseende til wisse tidehwarf, som woro til Gudstjenstens hållande[1]. Kyrkan står på Krono grund, 3 fjerdedels mil ifrån Skeninge, och är upbyggd af huggen Kalksten til 29 alnars längd och 10 och en half alns bredd, med ett högt och ansenligit Torn. Altartaflan är ifrån Påwetiden, och är hon beprydd med Christi korssfästelse, samt the 12 Apostlars och 4 Evangelisters bilder; men Prädikstolen, af Bildthuggare-Arbete; med the 4 Evangelisters bilder utzirad, är til Kyrkon förärad af General-Majoren Pæder Andersson Linderoth för år 1673. Thenne Herrn har sin Graf i Choret, och ses hans bild uti fullkomlig kropps gestalt med Harnesk, samt hans Frus bild uthuggne på Grafstenen, som har en sådan påskrift: Hær ligger begrafwen den ædle och wælborne Herre, Herr PÆDER ANDERSSON LINDEROTH til Sörby och Ingmarstorp, fordom Hans Kongl. Maj:ts til Swerige Tro Man, Öfwerste och General-Major til Hæst, samt Krigs-Råd, afsomnade i Christo år 16 — — d. — med hans kæra Fru, Fru CATHARINA AGNETA NAGEL til Sörby och Ingmarstorp 16 — — Gud theras sjæl frögda. Upsat år

1659
  1. Se von Dalins S. R. H. P. I. p. 211.