Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/105

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Vid sådana tilfällen lemnas platser torra, der vatten tilförne stått, mull, sand, sten och flere ämnen flyttas: bärg upkomma och förgås, och med ett ord, stora ändringar i jordskorpan åstadkommas. När man sedan kommer at anställa Rön vid dylika ställen, utan at man vet ändringarnas Historie; så råkar man gemenligen på sådana gissningar och sannolikheter til förklaring deraf, som oftast äro långt från sanningen. Observatores löpa så mycket oftare fara, at således misstaga sig, som desse effecter och ändringar lemnat färre ställen af jordbrynet orubbade, och mera med tiden hunnit i glömska insvepas. Endels ock äro orsakerne ständigare, och just derföre mindre af människorne i akttagne, fastän verkan deraf genom tiden blifvit aldrig så stor. Hit räknar jag med skäl vatnets och vädrets vanliga effecter til ändringar på jordklotet: och när jag lägger dessa til de förra, tyckes mig med skäl kunna dömas, at få ställen på vårt klot blifvit aldeles orubbade, men månge, flera gånger, ändrade.


§. 44. Förtorrkade och uplandade Insiöar.

  1. At Insjöar försvinna, synes naturligen kunna komma af deras ådrors och rännilars ändring eller tilstoppning, då samma vatten tager andra vägar, fast än de icke al-