Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/112

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


§. 48. Nilströmmens Sediment.

Egypten är bland de bekantare det märkvärdigaste exempel af uplandning Δῶρον τῳ ποταμῳ Nilströmmens gåfva af Herodoto[1] kallad, och jämväl af mångom räknad ibland de starkaste skäl til vattuminskningen. Jag vil icke uppehålla mig vid at critisera Herodotus; andre hafva det redan gjort[2]. Så mycket är dock ögonskenligt, at hans Theorie och derpå grundande spådom om Egyptens tilökning icke hållit strek.

Huruvida Herr Freret haft fullgoda skäl, at neka det Egypten är tilkommen ge- Nilens sediment[3] det lemnar jag ock derhän. Men det finner jag ingen vän, at vedersäga, at ju Egyptens Terrain genom Nilströmmens grummel blifvit ansenligen högd och ökad. Om sjelfva landet derjämte af samma orsak blifvit utvidgadt, som nog likt synes, eller ej, det gör nu i anseende til mit ändamål lika mycket. Likväl kan jag vid detta tilfället ej undgå, at anmärka tu ting hos Maillet, som icke synas rima sig: det ena är Egyptiska strandens blottande til 2 Franska mil inom 100 år, hvilket han anser såsom et mått af hvad både förut skedt, och hädanefter borde vara at vänta[4]. Det är svårt at disputera någons förfarenhet: det ser jag väl, at Egyptiska Landet genom Nordanvädret, som

  1. Euterpe.
  2. se Mercur de France. l. c.
  3. Bertr. l. c. p. 138.
  4. Description de l'Egypte p. 120 & 128. T. 1.