Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Medelhafvet och Sinus Arabicus en gång skola försvinna; så håller han deremot före, at de tracterna förut blifvit af hafvet inkräktade, och at dess vatten en annan gång skal täcka andra nu torra orter i stället. Om det hörde til mit ändamål; kunde jag likväl anmärka, at denne flitige och skarpsinnige Mannen angifver dessa slags ändringar ofta, tör hända, större än de i sielfva verket äro, som han ock synes, mer än han borde, taga för contant, hvad Herodotus, Strabo, Seneca och flere, kanske mindre trovärdige, berättadt, hvilket alt dock förtjenar nogare granskning; som af Herodoti exempel kan ses, hvilken Herr Freret, genom hans egna berättelser och data vederlagt. Med mera skäl synes Riddaren Newtons auctoritet blifva anförd; ty han säger: [1] det vattnet minskas genom vegetationer, förruttnelser samt förvandling i jord, och at dess brist torde ersättas genom cometer; om hvilken mening längre fram.


§. 4. MAILLET Uphofsman.

Med mit vett finns ingen, som kan göra den hedren stridig för Franska Consuln Herr MAILLET, at hafva varit moderne-uphofsman til satsen om vattuminskningen, den han formligen med theorie och påfölgder i sin ryktbara

  1. Phil. Nat. p. 473.