Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/147

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Thunberg mig meddelt, at vid updämningarna vid Sveaborg i Helsingfors på 10 fots vatten och under 10 fots ler-bädd förekommit et klapur-stratum, sådant, som hafs-stranden plägar vara. Under leran förekommo stundom Gråbärg, lika dem, som i hafs-stranden blifvit slipade, och under klapuren en drefsand, som är skimmeraktig, samt med tiden torrkar och blifver ganska hård. Leran består först af en lös skråflig blandad skorpa til 3 quarters djuplek, sedan en ljusgrå, och nederst mörkgrå och ganska seg. Hvilket skulle tyckas röja, at Hafsstranden fordom stått 20 fot lägre neder, och fördenskull jämväl gifvit Observatorn anledning til någon gissning om et periodiskt hafs-brynets stigande och fallande.


§. 61. Kringströdde Gråbärgs hällar, samt slipade Klapurstenar.

Det skäl som tages af kringströdda Gråbärgs stycken och hällar, grundar sig på en hypothes angående Gråbärgens generation, som jag nedanföre lärer få tilfälle at närmare undersöka.

Det allenast faller mig litet underligt före, at på en gång både kulrige och kantige