Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/190

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

vertygeligen äro originaire, och af Syndafloden lemnade så orubbade, at han icke kan äga någon del deruti: som jag också tror mig både funnit och med säkerhet igenkänt många Urqueds-bärg; så kan jag likafullt, emot så många öfvertygeliga skäl, och, jag tör säga, hela Naturens enhälliga gensagu, icke til förklaring deraf falla på Vattuminsknings hypothesen; utan skulle tycka långt förnuftigare, at låta Herr Bertrands skäl hos mig gälla[1], hvarigenom han vil bevisa, at sådane figuratorum ursprung bör sökas uti skapelsen. Ty i sanning, så snart det medgifves, at alt Kalk-ämne på hela jorden skal komma från Ostrocodermata och Coraller, som ock Herr Buffon högeligen påstår; så blir det långt rimeligare och med Skaparens vishet och gohet mera öfverstämmande, at säga, det Han beredt mästadelen deraf förut, och lagt dem i jordens första färska hvarf, än at Han tagit en methode, hvarigenom jorden och dess invånare hela hundrade tusende åren bårtåt skulle komma at sakna en så stor, essentiel och nödvändig del af sjelfva jordklotet. Gud som skapar jordena och gör henne, Han bereder henne ock. Han har icke skapat henne til ödesmål; utan Han har gjordt henne, at vara bebodd.[2].


  1. loc. cit. p. 100. sq.
  2. Esai. 45:18.