Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/192

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Mineral-rikets icke allenast vid magt hållande, utan ock de ämnens ursprung och dannelse, som derunder lyda. Hvad mig vidkommer, så måste jag rent ut bekänna, at denna meningen altid kommit mig ganska svår och misstänkt före, så vida den icke synes, hvad Mineral-riket angår, lemna rum åt behörige råmärken emellan skapelsens verk och Naturens vanliga verkan, efter dess lagar; hvaraf den yra alverenhets febren, som hos människorna rönes, torde taga sig tilfälle til de monstreusaste tankar och satser. Derföre tyker jag mig med så mycket större grund kunna påstå, at ingen ting bör antagas, som icke af en tydelig, erkänd och obedrägelig förfarenhet ostridigt följer. Och fruktar jag, icke utan orsak, at vid detta frågemålet mångfaldig irring både vid sjelfva förfarenheterna och Conclusionerna deraf förelupit; då man t. ex. endels ansett med Skapelsen samtida vattumärken för nya och efterhand tilkomne; endels ock tilägnat vatten såsom vatten det som ty icke tilhörer, utan under egenskap af Naturens menstruum, lixivium och Vehiculum. Ty, at vatnet löser allehanda ämnen, at det bär dem hos sig, och efter omständigheterne sätter dem ifrån sig, det är en så särskildt sak, som en vederkänd sanning. Huruvida det första Chaotiska Hafvet ägde något mera, det vet jag icke: dristar ej eller, at i vädret raisonnera derom.