Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/202

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

denna gången; låt oss nu komma til hvardera sten-ämnet särskildt.


§. 84. Om Quartz-ämnen i synnerhet.

Sanden är til största delen Quartz; det tager jag an för medgifvit. Är sanden Hafvets Crystallisation, så är ock Quartzen det, så vida små Quartz är ock Quartz. Är Quartzen Hafvets crystallisation, hvaraf alla Bärg, nämligen efter hypothesen, måste komma; Huru skal han då kunna göras til en blott Petra parasitica? Han finnes bara i springor, säger man. Men, månne det består med sanning? Jag vil icke beropa mig på hvad jag läst i Land- och Rese beskrifningar om Quartz- och Crystal-bärg: kan hända man mistagit sig om arten. Men jag har ock sjelf sett Quartz på ställen, som jag icke kunnat reducera til gångar: och kommer han icke öfveralt blannings-vis före med Feltspaten? Samma spat fyller ock ofta bärgs refvor, skulle altså, med samma skäl som Qvartzen, göras til petra parasitica. Men nu constituera jämväl desse bägge de fläste bärg hos oss: kan ske ock annorstädes. Vi hafve här altså två slags petræ parasiticæ, hvaraf månge, och kanske de mäste bärgen i verlden bestå. Det sam-