Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/208

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
  1. kalkspaten, åtminstone til största delen vara kommen ifrån Skapelsen. Hvartil
  2. Kommer, at man ofta finner kalkspaten isprängd med Flus-spat, Felt-spat, Petrofilex, Asbest, Corneus, Quartz och andra ämnen.


§. 87. Om Flinta och Gråsten.

Om Flintan skal jag ännu lägga til et ord. Det tviflas om hon kommer af kritan, eller Kritan af henne. På bägge sidor anföras sannolikheter; men ingendera gör mig tilfyllest. Jag önskade, at både Krit-grufvorne i Engeland och annorstädes blefve närmare granskade, och sjelfva flintan nogare undersökt. Man har väl en tämmelig förfarenhet om Gypsen, at dertil et Sal medium concurterat; nästan samma misstanka har man ock om flintan; men om så vore, skulle hon icke visa et förhållande, som på något sätt vore likt Gypsens? Herr Geoffrois[1] experiment, at af osläkt kalk med Vinättika göra et flint-ämne, synes ännu fordra ytterligare bestyrkande; och ändock tycktes det vara långt ifrån Naturens sätt at verka. Efter Herr Gotts försök får man väl ock flinta af Krit-ämne; men hvar rå-

  1. Journ. des scav. T. 163. p. 141.