Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/231

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
N. 2. Hitis kyrksund, som nu mäst var tillandadt, befants å ömse sidor vara bevuxit med tämmelig stor Tall-skog. Landet hvarpå skogen stod i växt, var närmast in til sundet, icke öfver en aln högre, än vatnet. Tvänne Tallar undersöktes och märktes den ena
a) hafva hunnit 232 år 1 aln
b) den andra åter 225   1  
 
N. 3. Uppå Carluoto i Nystads skären besågs en Tall, som nu växte så nära intil vatnet på stranden, at rötterne til en del kröpo i vatnet
  var 227   ¼  
 
N. 4. Uppå Jattaluoto holme nära invid Villnäs gård belägen. Öfverste-Lieutenanten Hr. Bar. Claes Fleming tilhörig, anmärktes åldern af 2 gamla Ekar, och befants
c) den ena 364   3  
d) den andra 350   3  
 
N. 5. I Kimitho inre skären, emellan Bolax och Vestan fjärd undersöktes äfven åldren af 2ne Ekar, och befants efter ringarnas antal
e) den större 300   2  
f) den mindre 250   2  

Om det nu hade sin riktighet med Vattuminsknings satsen, och det här i Sverige antagna måttet af 9 quarters minskning på 100 år; så vore en nödvändig påfölgd, at