Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/232

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

de omrörde Ekar och Tallar skulle i långa tider stått och vuxit under vatten, nämligen:

Tallen N. 1. 220 år
  N. 2. a) 187  
  N. 2. b) 180  
  N. 3. 215  
Eken N. 4. c) 230  
  N. 4. d) 216  
  N. 5. e) 211  
  N. 5. f) 171  

At förtiga, huru i följe af samma mening hela skogen på Rosala udd, och Hafsnäs i kimitho skären, samt på Verknäs udd i Pyhäma Socken, bordt 150 à 200 år vuxit under vatten, innan landet hvarpå den nu finnes, blifvit efter hypothesen uphögt öfver Vattubrynet.”


§. 101. Reflexioner öfver dessa Rön.

Men at sådant är stridande emot Naturens ordning och de vegetations lagar, man dageligen märker dessa slags trän följa, det håller jag icke före tarfva något bevis. Imedlertid torde likväl någon tycka, at desse observationer lemna rum åt någon Vattuminskning, om man sätter, at deras frön just grodt uti vattubrynet; men så är dervid til mär-