Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/248

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


§. 109. Rön i Västra Svenska Sjö-orterna, som gensäga Vattuminskningen.

Jag kan icke eller undgå anföra hvad en annan habil Man i Västra Sjö-orten af Sverige anmärkt. “Såsom eljest i Sverige vigtigaste minnesmärken finnas efter syndafloden; så har Bohus-Län de fläste och tydeligaste, som derjemte kunna afgöra tvisten angående Vatnets aftagande. Skal-bärgen, eller, som de i Bohus kallas, Skähle-backarne, finnas där på flera ställen, men i största myckenhet kring Uddevalla, så väl Sydost som i synnerhet Norr om staden; ½ mil derutom råkas de 80 à 100 alnar öfver superficies aquæ i en otrolig mängd. At desse äro ditdrefne af en hastig flod, synes

  1. Af stora stenar, af mer än en mans tyngd, som äro fundne midt i Skalbärgen.
  2. Af de många strata der finnas af lera sand och skal, de der ofta helt tvärt finnas afskurne.