Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/249

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
  1. Finnas ock på et par ställen en myckenhet af skal körtelvis inneslutne i rena sanden, hvilket ej småningom kunnat ske.
  2. Öfversta mat-jorden går i form af en conus, ofta til 2 à 4 alnars längd, med sin spets neder uti rena skal-högen, utan at et enda skal finnes i samma mat-jord etc.

At skepsleden och Skärgårdarne blifvit grundare här, än annorstädes, det medgifves; men sådant tros härflyta af mull-ämnen, som blåsas i Sjön, af hvad Väster-sjön updrifver, och af såg-spån ifrån Sågarna. En liten holme utom Uddevalla citeras til bevis, hvarest ½ aln neder i svartmyllan grofva spånor skola funnits, utan at på Holmen tecken varit, at den förut af människor blifvit rörd eller brukad.

Sjelfva Uddevalla stad skal vara öfver 800 år gammal, och altid legat på samma ställe. Gamla gator skola ännu finnas under jorden, när man gräfver kälrar, och jämväl en myckenhet af pålar. Staden tros, i följe deraf, hafva legat mycket lägre, än nu, så at vatnet vid dess första åbyggning icke möjeligen kunnat stå stort högre, än nu för tiden. At bestyrka det samma berättas, at här vid stränderna finnas urgamla Ekar, såsom ock vid Holma-gård, säkert 500 år gamla; der eljest vatten efter Hypothesen för 1 à 200 år sedan, bordt stå. Denna gård skal