Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/254

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


§. 111. Auctors ursäkt, at han går mycket förbi. Förklaring i anseende til sit upsåt, och orsakerna til denna Skrift.

Här med må för denna gången vara nog utaf. Jag trötnar ock vid at skrifva mera i en förmodeligen nog klar och tydelig sak.

Det återstode väl än en hop omständigheter, som både Herr Maillet i sin Telliamed och hans Apologist i Företalet anfördt. Men jag blefve för långsam, om jag nu ville följa en så hal och sliprig Auctor, som dickat oräkneliga förfarenheter til at göra sit systeme sannolikt, och hans försvarare, alla deras krokvägar igenom. Jag hoppas at dess bok hos oss är sälsyntare, och sammanhanget af sjelfva systemet orimligare, än at det skulle förvilla någon.

Men spar GUD lif och hälsan, och jag finner, at dess närmare vederläggning tarfvas, så skal jag icke spara mit omak, at ytterligare visa med hvad osanningar och förvirrade orimligheter Telliamed och hans Apologist antastar vår Religion och den Heliga Skrift. Imedlertid kan jag heligt betyga, at hvad jag i anledning af denna Mannens uptog, och jämväl dragen af Hypothesens nödvändiga fölgder, sagt om Vattuminsknings satsens stridighet med Religionen, det är alt sådant, som jag ingalunda tilviter des Försvarare: icke eller tror, at