Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/95

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

3 fot öfver Vattubrynet, och vägen måst i senaste tider blifvit högd. Icke dess mindre tviflar, på orten, ingen människa, at samma väg til Slottet i Hertig Johans tid redan och jämväl från det Slottet blef til, varit brukelig.


§. 40. Prof. GADOLINS Förklaring öfver sin afvägning.

Men efter jag finner, at uti Lärda Tidn. år 1751. p. 334. den samme afvägning, som jag här fölgt, och i Kongl. Vet. Acad. Hand. 3. quartal samma år, är införd, synes blifva på annat sätt förklarad; så vil jag här jämväl införa Hr. Prof. Gadolins egna tankar derom, hvilken såsom sjelf Auctor til afvägningen, också synes vara bäst i stånd den at tolka. Som det är ovedersägeligt, at Åbo-Slott aldrig stått på något annat ställe, än der det nu står, så håller ock Hr. Professoren före, det ingen lärer velat neka, at det åtminstone för 500 år sedan varit anlagt. När nu Vattuminskningen, säger han, räknas til 45 tum på 100 år, så löper sig 22 fot och 5 tum på 500 år. Men det högsta af klippan, hvarpå Slottets Västra vägg är bygdt, finnes efter mätningen vara öfver hafsbrynet 24 fot och 2 tum: