Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/96

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

hvaraf altså följer, at kullen af samma klippa vid Slottets anläggning ej stått högre, än 1 fot och 7 tum deröfver. Den lägsta puncten af samma väg är 17 fott 6 tum hög; och har altså vid Slottets anläggning legat 4 fot 9 tum under vattnet. Puncten p, som är tagen på den stenlagda yttra Borggården, invid gamla Slottets Östra vägg, är befunnen 17 fot 3 tum hög; och har altså vid anläggningen varit 5 fot 2 tum under Vattubrynet. Nu lemnar jag uti hvars och ens frihet at tänka och döma, huru sannolikt det kan synas, at folket i forna tider, under så öfverflödigt förråd på större och ansenligare, här nära intil belägna högder, utvalt en så Vattusjuk plats til et så ansenligt Slott: eller ock, om icke det vore rimligare, at denna plats ej måtte då varit med så högt Vatten besvärad. Undersökningen om det nyare Slottet eller yttra Borg-gården lärer här uti gifva et säkrare utslag. Jag vil ej gå längre tilbaka, än til Konung JOHANS tid, vid pass för 190 år sedan, om hvilken ingen kan tvifla, det han ju bebodt samma nya Slott. Efter den i question varande hypthesen har vatnet fallit, sedan den tiden, 8 fot 5 tum. Slotts-källaren måste nu väl i Konung JOHANS tid varit brukbar, fast än den sedermera blifvit vanskött och onyttig. Den sammas högd är nu 4 fot, 3 tum; och skulle säkert vara långt