Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/1205

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Cap. 19. 20.1201
Johannis Uppenbarelse.

Sannfärdig; och han dömer och strider med rättfärdighet;

12. Och hans ögon såsom en eldslåga, och på hans hufwud många kronor; och hade et namn skrifwit, thet ingen kände, utan han sjelf.

13. Och han war klädd i et kläde, som med blod bestänkt war; och hans namn heter Guds Ord.

14. Och honom efterföljde then här som i himmelen är, med hwita hästar, klädde uti hwitt och rent silke.

15. Och utu hans mun utgick et skarpt tweäggadt swärd, at han ther med skal slå hedningarna; och han skal regera them med jernris, och han trampar allsmägtig Guds grymma wredes winpräss.

16. Och han hafwer på sina kläder och på sina länder et namn, skrifwit altså: Konung öfwer alla Konungar, och HERre öfwer alla Herrar.

17. Och jag såg en Ängel stå i solen; och han ropade med hög röst, och sade til alla foglar, som flögo under himmelen: Kommer och församlens til then stora Guds nattward;

18. At I skolen äta Konungarnas kött, och höfwitsmännernas kött, och the starkas kött, och hästars kött, och theras som sitta på them, och allas theras kött, som frie och trälar äro, och både små och storas.

19. Och jag såg wilddjuret och jordens Konungar och theras härar församlade, til at hålla en strid med honom som satt på hästen, och med hans här.

20. Och wilddjuret wardt fångit, och med thy then falska Propheten, som tekn gjorde för thy, med hwilka han bedrog them, som togo wilddjurets wedertekn och them som tilbådo thes beläte: thesse twå wordo lefwande kastade uti en brinnande sjö, som brann med swafwel;

21. Och the andra wordo dräpne med hans swärd, som satt på hästen, thet utu hans mun gick; och alla foglar wordo mättade af theras kött.

20. Capitel.

Och jag såg en Ängel nederkomma af himmelen: han hade nyckelen til afgrunden och en stor kädja i sin hand.

2. Och han grep draken, then gamle ormen, som är djefwulen och Satan, och bandt honom i tusende år;

3. Och kastade honom uti afgrunden, och lät igen om honom, och beseglade ther ofwan uppå, at han icke mer bedraga skulle hedningarna, til thes fullkomnade wordo tusende år: och sedan måste han lös warda til någon liten tid.

4. Och jag såg stolar; och the sutto på them; och them wardt gifwen dom, och theras själar, som halshuggne woro för JEsu witnesbörd och för Guds ords skul, och the ther icke tilbådo wilddjuret, eller thes beläte, ej heller togo thes wedertekn på sina anleten, eller i sina händer; och the lefde och regerade med Christo i tusende år.

5. Men the andra döde fingo icke lif igen, til thes tusende år fullkomnade wordo: thenna är then första upståndelsen.

6. Salig och helig är then, som del hafwer uti första upståndelsen: öfwer them hafwer then andra döden ingen magt; utan the warda Guds och Christi Prester, och skola regera med honom i tusende år.

7.Och tå tusende är fullkomnade äro, warder Satan lös utu sitt fängelse.

8. Och han skal utgå, til at bedraga hedningarna, som äro på fyra jordens parter, Gog och Magog, på thet han skal församla them i strid, hwilkas tal är såsom sanden i hafwet.

9. Och the gåfwo sig up på jordens bredhet, och kringhwärfde helgonens läger och then älskeliga staden; och neder af himmelen föll eld af Gudi, och förtärde them.

10. Och djefwulen, som them bedragit hade, wardt kastad uti then brinnande sjön och swaflet, ther både wilddjuret och then falska Propheten skola plågas, dag och natt ifrån ewighet til ewighet.