Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/941

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Cap. 23.937
Matthei Evangelium.

menniskor på skuldrorna; men the wilja icke sjelfwe röra them med et finger.

5. Men alla sina gerningar göra the, på thet the skola warda sedde af menniskor: the göra sina tänkeskrifter breda, och fållarna på sina kläder stora:

6. The sitta gerna främst wid borden och i Synagogorna,

7. Och wilja gerna warda helsade på torgen, och heta af menniskorna Rabbi, Rabbi.

8. Men I skolen icke låta kalla eder Rabbi; ty en är eder Mästare, Christus; och I ären alle bröder.

9. Och I skolen ingen fader kalla eder på jorden; ty en är eder Fader, som är i himmelen.

10. Och I skolen icke låta kalla eder Mästare; ty en är eder Mästare, Christus.

11. Then som är ypperst ibland eder, han skal wara eder tjenare.

12. Ty then sig uphöjer, han skal warda förnedrad; och then sig förnedrar, han skal warda uphöjd.

13. We eder, Skriftlärde och Phariseer, I skymtare, som tilsluten himmelriket för menniskorna: I gån icke ther sjelfwe in, och them som in wilja, tilstädjen I icke ingå.

14. We eder, Skriftlärde och Phariseer, I skrymtare, som upäten enkors hus, förebärande långa böner: förthenskul skolen I få thes hårdare fördömelse.

15. We eder, Skriftlärde och Phariseer, I skrymtare, som faren omkring watn och land, at I skolen göra en Proselyt; och när han gjord är, gören I honom til helwetes barn, dubbelt mer än I sjelfwe ären.

16 We eder, blinde ledare; ty I sägen: Hwilken som swär wid templet, thet är intet; men then som swär wid guldet i templet, han är saker.

17. I galne och blinde, hwilket är yppare, guldet, eller templet, som helgar guldet?

18. Och hwilken som swär wid altaret, thet är intet; men then ther swär wid offret, som ther uppå är, han är saker.

19. I galne och blinde, hwilket är yppare, offret, eller altaret, som helgar offret?

20. Therföre, then som swär wid altaret, han swär wid thet sjelft och wid alt thet therpå är.

21. Och then som swär wid templet, han swär wid thet sjelft och wid honom som ther uti bor.

22. Och then som swär wid himmelen, han swär wid Guds stol och wid honom som ther uppå sitter.

23. We eder, Skriftlärde och Phariseer, I skrymtare, som gören tionde af mynta, dill och kummin, och låten bestå thet som swårast är i lagen, nemligen, domen, barmhertigheten och tron: thetta skulle man göra, och thet andra icke låta.

24.I blinde ledare, som silen myggor, och upswäljen camelen.

25. We eder, Skriftlärde och Phariseer, I skrymtare, som gören drickekaret och fatet rent utan til; men innan til äro all ting fulla med rof och orenlighet.

26. Tu blinde Pharisee, gör först rent thet som är innan til i drickekaret och i fatet, at thet utwärtes är må ock rent warda.

27. We eder, Skriftlärde och Phariseer, I skrymtare, som ären like the grafwar som utan til äro hwitmenade, hwilka utwärtes synas dägeliga, men innan til äro fulla med the dödas ben och all orenlighet.

28. Så synens ock I utwärtes för menniskor rättfärdige; men inwärtes ären I fulle med skrymteri och odygd.

29. We eder, Skriftlärde och Phariseer, I skrymtare, som upbyggen Propheternas grafwar, och pryden the rättfärdigas grifter,

30. Sägande: Hade wi warit i wåra fäders tid, wi skulle icke hafwa warit delaktige med them i Propheternas blod.

31. Så betygen I tå öfwer eder sjelfwa, at I äro theras barn, som Propheterna dräpo.