Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
9

Gudh edher länge bewara
Hos oss i Wärlden från fahra.

Konunge

Biörn / kalla Torkill Knutzsson hijt /
Til Gudh och honom står min lijt /
Honom iagh edher wil förtroo /
Medh alle them i Swerige boo.

Biörn.

Min Herre / thet bliffuer bestält
Hwadh Edhers Nådh har mig befält.

Actus I. Scena IV.

Konungen och Torkill Knutzsson.

Konunge

JAgh har / Torkill / länge förstått
J hafuen oss til alt gott rådt /
För mitt Land / och för mina skuldh /
ALtijdh och wärit oss fast huldh /
Wårt bästa hafft flytigt i acht /
Thär hän stält edher största macht.
Och seer edher ther före ahn
J ähren en rätrådigh Man:
Therföre uthi edher Hand
Antwarde wij Söner och Landh:
Så länge so the äre små
Skolen j them wäl förestå /
Til thes the komma til sin Åhr
Lager i landet rätt tilgår /
Som j för Gudh wele swara /
Och bära för ingen fahra.

Torkill.

Hwadh iagh förmår / min Herre båld
Ähr altsammans i edhert wåld /
Jagh är beredd aff hugh och modh
Edher tiäna medh Lijff och Blodh:

Men