Hoppa till innehållet

Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs

12

På lust och frödh blijffuer ey feel /
Låter til thäs bestå min deel.

F. Märet.

O hiärtans frögdh sådant är list /
Jagh kan ey tro thetta är wist /
Uthan i effter gammal seedh
Migh swärie strax Kärlekens eedh.

H. Byrg.

Uthan edher seger iagh sant /
Om i ey tron / thar migh i pant.

F. Märet.

Hwar skal iagh sådan pant gömma?

H. Byrg.

J thet skrijn i plägen sömma /
Thär är beredd en sångh fast blöt:
Ty thet står mäst i edhert skiöt /
Thär hwijlar iagh för uthan twång /
Och lyder på then fagre sångh
J plägen siunga på Tysk noot /
Han wore mn sorgh wist til boot
Finge iagh honom nu höra?

F. Märet.

Thet wil iagh strax min Rosz giöra:
Sättiom oss nedh på thenna slätt
Mädhan iagh siunger på Tyskt sätt.

Tyske Wijsan.

1.

SChöns Lieb gedenck der Trewe
Die du mir hast verpflicht /
Und laß dichs nicht gerewen / gerewen /
Von Hertzen mein ich dich.

2.

Hörstu was von mir sagen /
Das dich in zweiffel bringt /
Da solt du nichts nach fragen / fragen /
Solst mir die liebste seyn.


Dir