Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
31


Anna.

Min Drotningh om thenne här ordt
Går i landet ett rychte stort.

Sigridh.

Jagh hörde och här om ett taal
Senast i Edhers Nådes saal.

D. Märet

Jagh sådant intet weeta kan /
För fem Åhr iagh som först här an:
Anna / Du har här först omrördt /
Kiäre sägh hwadh har du hördt?

Anna.

Håtuna hether thenne Borgh /
Här fick Signil stor hiärtans sorgh:

Sigridh.

War thet icke för Habors skul /
Hwilken hon war i döden hul?

Anna.

Habor han war en Härtigh skiön /
Om Fröken Signil war hans bön:
Hennes Härfar stodh thär emoot /
Til then Kärleek war ingen boot.

Sigridh.

Han war förrådt på hennes arm /
Bleff hengdt sedan medh stort alarm:
Signil brände sigh sielff til glödh:
Så stor war thenne Kärleekz nödh!

D. Märe.

Ach / thet giör wee sådant höra /
Thwij den kärleek wil förstöra.

Anna.

Thet wore oss til stor lijsa /
Täcktes Edhers Nåd then wijsa
Siunga om Kärlighetens macht /
Som har mången i iorden lagt.

D. Märe.

Til sångh är mächta tungt wårt bröst /
Hiälper under medh edher röst.

Wijsan.

1.

EN gröön skogh ligger på wår öö /
Thär wäxer up en lustigh lindh /


Hart
E jjj