Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/47

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
33


8.

Att eldh har lagt mångt Slott i brandh /
Orsaak har warit min bråne /
Thet och förstört är offta landh /
Nödhen moot migh är en fåne.

9.

Kan iagh först i hiärtat en root
Uptenna medh hemliget Sweek /
Til then siukdom wedh ingen boot /
Han giör en om kinderna bleek.

10.

Dock när then ört finnes igen
Blandh lillier och rooser rödhe /
Som hiärtadh haffuer giordt thet meen /
Siukan fördriffz uthan mödhe.

11.

Jfrån migh wijck medh skammen nödh /
Låt migh oanfäcktat blijffua /
Jagh är beredd til lijff och dödh /
Wil lyckan migh Örten giffua.

12.

Mitt blandh tijstell och törne green /
Hon hämptas en uthan quijdha /
Jagh söier henne icke seen /
Hon skal läggias wedh min sidha.


K. Byrg.

Är iagh then roosz / min bäste wen
Som wäxer på then törne green?
Då wore iagh aff hiärtat gladh;
Men sehr / hwadh kommer där för raadh!

Ulff.

Edhers Nådh sigh fången giffue /
Welen j blijfua i lijffue.


Nå-