Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/59

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
45


Sädan landzflychtig i Danmark /
J eländighet hiärtat warck:
Thär näst belagdt på Stägeborgh /
Där kom iagh uthi största sorgh /
Bleff där fången / Slottet i grundh
Förstördes och på samma stundh:
Thär från fördes til thenna by /
Här kan iagh ey dödhen undfly
För min Härfaders brott och kijff /
Motte iagh nu mista mitt lijff
Ty farer wäl alle här stå /
Til dödhen moste iagh nu gå:
Far wäl Härfar / och Frumor min /
För min skull fäll ey tåår på kinn /
Jagh wandrar til en ewigh frögdh /
Allenast är migh något tunckt
Mista thetta mitt lijff så ungt;
Doch tröster mig / wärlden så mäst
Belöner hwar och en sin gäst:
Du onde wärld far och så wäl /
Hwem wil länger wara din träl?

Ulff.

Herre / j ha prekijkat nogh
Til alt haffuen i skiäl och fogh:
Doch är nu tijdh på plassen gå /
Thär i skole dödhen undfå.

Biörn

På Helgans holmen aldramäst
Folket församblat medh hwar präst /
Tijtt föra ehr ha wij befääl /
Befaller Gudh nu edher siäl.

H. Magn

O Gudh war migh nådigh och huldh /
För tin Son Jesu Christi skuldh.Actus
G jj