Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/63

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
49


Ty är Blekingen och Skåne
Medh Hallandh wår underdåne:
Jagh hoppas Ryszlandh och winna.
Men hwadh kommer thär för qwinna?
Thet är Fränckan S. Brita /
Til hennes rådh wil iagh lijtha /
Förhöra hwadh hon migh wil spå
Om thetta Krijgh iagh tager på:
Wälkommen Fränka / Syster kär /
Hwadh är edhert hos oss begär?

S. Brita

Jagh har förstått att Edhers Nådh
Äre ingiffne sådan rådh /
Emoot ochristna här och där
Wele krijga medh utlänsk häär:
Främmande gement Krijgh öffua
På thet the rappa och röffua
Kunne / thär som the fahra fram
Bedriffuandes all synd och skam:
Christeligh tro at förökia:
Sådane icke Krijgh sökia:
Men Swenske Krijgh för Christi skull
Föra / och äre landet hull /
Hwilke om i til Krijgz försmå /
Olyckeligan ehr skal gå /
Fienden tager öffuerhandh
Bådhe til siös och så til landh:
Sådant aff Gudh migh uppenbart /
Och uthlänskt Folk förbudit hardt.

K. Måns.

Drömmar / Fränka / skal ingen tro /
The göra migh ingen oro:
Jagh undrar i medh them umgå?
Altijdh welen i oss ondt spå:


Jagh