Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/70

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

56

Thär mötte migh een Jungfru hon war full skiön:
Ach kunne iagh min Jungfru påfinna.

3.

Then Jungfrun war Venus dhen edele gudhinna /
Iagh war fast gladh iagh fann en sådan qwinna /
Hon kunne migh om älskogh påmijnna.

4.

Medh liuflighe ordh taalte hon migh strax til /
En Jungfru / migh tyckes / du haffua wil /
Iagh wil digh lära henne vpfinna.

5.

Först skalt du gå vthi Frustughen ihn
Medh höfflighe seder och tucktigt sihn /
Om du wilt en Jungfru thär winna.

6.

Thär wackta dig wäl för grofft taal och snack /
Hooss höffueske Jungfruer finner thet ey tack /
Thär medh kant du them icke winna.

7.

Hälsa them alle medh höfligh ordh och seedh /
Achta wäl hwilken sin öghon slår nedh /
Ach kunne du then Jungfruna winna.

8.

Skådha wäl om hennes kinder blijffua rödh /
Medh dygd och ära begåffuad är then mödh:
Ach kunne du then Jungfruna winna.

9.

Medh henne när tu en lijthen stund har taalt /
Kan du wäl förnima hwad hon haffuer faalt:
Swårt är en tucktigh Jungfru påfinna.

10.

När du medh henne sijtter öffuer bordh /

Ackta