Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/71

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
57


Ackta medh flijt om hon leehr åth hwart ordh /
Så kan du hennes dygder besijnna.

11.

Du leeck medh henne skack och wårtafel speel /
Om du wilt förnimma andra slijke feel /
Låt Jungfruen i förstene winna.

12.

Att Jungfrun taapar skalt du sädhan lagha /
Märck grandh huru thedh henne wil behagha /
Din kloochet kan hon ey besijnna.

13.

När lycken löper medh / eller hon löper moot /
Kan du forstå om hon thär til weet boot /
Speel förrådher Jungfrunes sinne.

14.

Thess emällan skänck ihn / och henne tildrijck /
Du warder förnimmandes mehr om hennes skijck /
Wijn förrådher Jungfrunes sinne.

15.

Brodherskap drijcka du icke förglöm /
Sädhan må du henne förkunna din dröm /
Thär aff hon thin kärleek förnimmer.

16.

Om hon sigh wäl i thenna pröffning står /
Lyckan är digh godh om du den Jungfru får /
Hon blijffuer en dygdeligh qwinna.

17.

Sådant rådde Venus, och sädan försuann /
Jagh antogh thed rådh / och migh gick wäll i hand.
Thetta hwar vngersuenn besijnnar.


Matz frijare.

Thenne sång war migh til behagh /
Om iagh så giör / thet tagher lagh /


Jagh