Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/76

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

62


Blekingen är en suuper wärdt:
Gått åhr / thet är alt tigh beskärdt.

K. Wald.

Iegh taker edher bade tho /
Nu har mitt hierte funnet roo.

K. Magn.

Drängh / hämpta migh strax breffuen hijt /
I wårt Cantoor gömde medh flijt.

Swen.

För thet hängia the låsar siw /
Iagh hugger thet medh macht i tw /
I thenna saak giör iagh min flijt /
Breffuen skole strax komma hijt.

K. Magn.

Tagh broder thesse breff til tigh /
Vthi all nödh hugswala migh.

K. Wald.

Som men / her smager en drunck pa:
Jegh blijffuer hos digh dager twa /
Giör migh lustigh för then godheet /
Förtienar medh hwadh deel iegh weet:
Jens / legg them i en kijsta starck /
Föör dem strax henn til Danemarck.

Jens.

Effter edher willie thet skeer /
Ey skole the swerige see mehr.

D. Blan.

Thet är bestält / lät oss ingå:

K. Magn.

Huszfru / går emällan oss twå.

Actus VI. Scena IV.

Konungh Magnus / Drotning Blanka och Niels Smådrengh.

K. Magn.

GVdh nådhe migh fattige man /
Iagh mijster både folk och land:
Mina land hafua thet försmådt
Min Son har en Dansk Fröken fått:
The giöra och mycket thär aff /
Iagh Hallandh och Skåne bortgaff:


Och