Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/78

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

64


Niels.

Ehrs Nådh skal annat ey höra
Ähn iagh skal medh flijt alt giöra.

D. Blanck

För vthan thin ährlige Löön
Skal du / Niels / få en klänningh skiön /
Om du wår Son medh någon list
Kan til oss låcka hijt för wist.

Niels.

Iagh giör medh flijt hwad iagh kan tro
Edhers Nådh lända til godh roo:
Resann wil iagh begynna på /
Kommer igen om dagar få.

D. Blanck.

Mädan blandar iagh thet klareet /
Som taar bort både siäl och wett.

Actus VI. Scena V.

Härtigh Erich / Niels Småswen och Drotningh Blancka.

K. Erich.

NIels / hwadan kommer du oss här /
Huru må Härfar och Frumor kiär?

Niels.

I gåår måtte the bådhe wäl /
För ehr skul tränthtar theras siäl /
När the haa talt medh ehr thet sin
Giffua the sigh i Klöstret in /
Hwilket the ha vpbygt aff ny
Medh stort prål i Wåstena by.

K. Erich.

Där j ha the sigh wäl betäncht:
Thetta wil iagh tigh haffua skäncht
For godh tijdender du har fördt /
Om hwilke iagh ey förr har hördt:
Medh tigh reeser iagh strax thär hänn /
Iagh tager medh migh ingen Swenn.

D. Blan.

Wälkommen til oss min son kiär /
Du får alt effter ditt begiär.


För