Sida:Bröllopsseder på Gottland – Fataburen Kulturhistorisk tidskrift (1906).djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
72
NILS LITHBERG.

Wärdaste vännar vår ankomst Till Edar På Dänna stund: Lärar väl jcke före falla Edar så undarligt Eller obekant som en ung Tobias Till Ragoll: men Elskade föräldrar jnom Detta hus: i Lika Dyrbart och vigtigt ända mål är Dänna min son, som är Husbonde sånne, ärliga och välförståndige Lars Niklas Gardel Gudings i Alfwa, hit Till Edar ankomen för att Begära Edar Dåttar Dygdige och sedosama Maria Gardru Pähr Dåttar här i huset: för att sig mäd henne Genom fästning och Trolåfning Till försäkran om jtt framtida full Bordande ägtenskap i En Evig trohet få Trolåfwa varandra: och så Ledes, om Detta Nu så är Guds din och Dinna kära föräldrars willie och Behag —
så afbidar vi uppå dänna vår fram stälda begäran jtt kärt och venneligt ja; hwar om jcke så för vänta vi jtt ärligt och up Rigtigt Nai = så att vi Där i Genom måge wetta — antingen wi skolla wenda oss Till dän högra Eller wenstra sidan. Amen.»[1]

Nu taga de unga hvarandra i hand och handslaget bekräftas genom påslag af förtalsmannen, hvarvid han uttalar t. ex. denna lyckönskning:

»Vi hafve alle äran att Grattolera Till Detta vigtiga handslag undar Till önskan af Den högstas Nåd, Löko och Wellsingnelse.»

Stundom användes i stället Fader vår och välsignelsen.

När detta skett, öfverlämnade fästmannen till sin trolofvade gåfvorna, hvilka utgjordes af »bok» — »salm u vanglebok» — »dok och ring». Gåfduken användes sedan till päll under vigseln, där icke särskild päll fanns såsom i Eksta (se nedan!). Ofta gåfvos utom dessa ordinarie gåfvor en större och en mindre duk, en schal, ett klänningstyg, hvaraf förfärdigades »gåvklänningen», samt en svampdosa. Gåfvorna voro inneslutna i ett knyte, gavknöjte, som på vissa ställen t. ex. i Lau öfverlämnades före handslaget, då fästmön under akten hade det i handen. — Stundom gaf mön äfven sin fästman någon liten gåfva, en skjorta eller dylikt, detta dock mera i tysthet. På Fårö erhöll fästmannen högröda silkesstrumpeband.

Sådant synes det vanliga förloppet varit vid förlofningen, men som nämndes var bruket på vissa ställen något olika.

  1. Original i Gottlands landsmålsförenings arkiv, Gottlands nation, Uppsala.