Sida:Bref från Stockholm under riksdagen 1847-48.djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
13

konung! det anstår en vis, när något ondt har yppat sig, att söka utröna dess orsak.

Då lade konung Tjaffs venstra pekfingret på näsan och sade: hm!

Och vi — fortforo gäddorna — hafva sökt att ut­röna orsaken till det nu ifrågavarande onda och funnit, att den ej kan vara någon annan, än smitta. Ditt sjöri­kes vågor — o konung! — skölja stränderna af ett landrike, som heter Sverige. Det bebos af fyra sär­skilda nationer, adelsmän, prester, borgare och bön­der, hvilka allesamman styras af en gemensam konung. Dock hafva ej dessa nationer hvar sitt område, utan de bo blandade med hvarandra, huller om buller. De två förstnämnda nationerna besitta stora privi­legier. De två sednare deremot hafva små eller inga; men de framträda allt mera öppet och yrka allt mera högljudt, att alla privilegier skola afskaffas. Och det göra de medelst sina frispråkiga riksdagsmän. Ge­nom dem har luften blifvit förpestad med mun­väder: luften har smittat vattnet och vattnet har smittat aborrarna. Tror icke äfven du, o konung, att så förhåller sig?

Konung Tjaffs nickade.

Men — fortforo gäddorna — när den vise ut­rönt orsaken till det onda, har han ej ännu full­bordat hela sitt värf. Han måste äfven uppfinna botemedel deremot.