Sida:Bref från Stockholm under riksdagen 1847-48.djvu/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

14


Konung Tjaffs lade venstra pekfingret på näsan och sade: hm!

O Konung! — sade gäddorna — vi tro oss redan hafva uppfunnit botemedlen. Till en början böra borgares och bönders såkallade riksdagsmän dränkas. Åro de väl dränkta, lära de ej mera kunna prata om frihet och jemnlikhet, ej mera för­pesta luften med munväder. Blir luften ej mera smittad, smittas ej mera vattnet, ej heller de fi­skar, som hittills kunnat motstå revolutionsfebern. Är icke du, o konung, af samma tanka?

Konung Tjaffs nickade.

Men — fortforo gäddorna — antagom, att riks­dagsmännen verkligen blifva dränkta; oss återstår dock den frågan: hur skola aborrarna återföras till känsla af sin pligt?

Konung Tjaffs lade venstra pekfingret på nä­san och sade: hm!

Vi hafva — sade gäddorna — äfven funnit ett svar på denna fråga. Bäst är, att vi låna en pro­fessor af den stackars kungen i Sverige.

Hvem säger ”stackars”, när man talar om en kung? — utropade konung Tjaffs och hviftade.

Förlåt oss, o konung! — svarade gäddorna — förlåt oss vårt uttryck. Det var visserligen opas­sande, men icke illa menadt, och vi förleddes, till