Sida:Bref från Stockholm under riksdagen 1847-48.djvu/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
25


Dock nog derom! Jag ämnar ej ytterligare redogöra för mitt besök vid Nicanders graf. All sorg är helig och den profaneras, om den visas på torget. Skulle mina tårar någon gång frysa — och med anledning af den moraliska verldstemperaturens tendens, håller jag sådant ingalunda för otro­ligt — får jag ju framdeles en myckenhet små is­nålar till min disposition, och dem skall jag san­nerligen icke blott visa, utan äfven använda till hvarjehanda satiriska naggnings-försök. Men öfver tårarna, i deras ursprungliga skick, kastar jag gerna en tredubbel slöja.

Efter hemkomsten från kyrkogården satte jag mig ned i soffhörnet och läste i min nyköpta bok. Det skedde just icke af böjelse för innehållet; ty jag visste af gammalt, att våra grundlagar äro la­gar, som — vi vocis — behöfva att i grund la­gas. Men anständigheten kräfde, att en ”folkets man,” som jag, ej blott skulle hafva boken i fic­kan, utan också i hufvudet. Ergo läste jag.

Särdeles långt hade jag ej hunnit i mina stu­dier, då jag stördes af tu-tu-tu! — det faller sig svårt att härma trumpetljud med bokstäfver — och af pang-pang-pang! — samma anmärkning gäller om pukor. jag sprang till fönstret och såg riks­härolden, som satt derute på torget och skulle