Sida:Bref från Stockholm under riksdagen 1847-48.djvu/28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

26

förkunna riksdagens början; men hvad han sade, ak­tade jag föga på. I stället sysselsatte jag mig helt lättsinnigt med att jemföra hans uniform med de escorterande gardisternas. Den förra är, som du vet, uppfunnen af drottning Christinas hofskräddare, den sednare af konung Oscars generaler. Embetena äro mångahanda, men anden är en, säger den heliga skrift.

När härolden et Co. aftågat, satte jag mig åter ned att läsa: men det gick trögt. Mina ögonlock tyngdes allt mera och mera; slutligen insomnade jag och boken föll mig ur handen. Må du ej genast fördömma mig derför, utan i christligt öfvervägande taga, l:o att jag föga sofvit natten förut, 2:o att min position på soffan var särdeles beqväm och förledande, samt 3:o att de skönaste vallmoångor doftade ur hvarje rad, som jag läste.

Då jag vaknade, hade det redan mörknat. För­denskull fann jag för godt att tända ljuset. Sedan såg jag på klockan, som visade tio minuter öfver sex. Min sömn hade således räckt bra länge; men jag ångrade ej den tid, som dertill blifvit använd; ty jag kände mig nu helt kry och rask och hade fullt skäl att instämma med Sancho Panza i hans på­stående, att den, som först uppfann konsten att sofva, måste hafva varit en mycket förståndig karl.